Disclaimer

Persoonlijke levenssfeer

Wanneer u als sturende organisatie voor uw leerders Europassen-Mobiliteit aanvraagt bij het NEC Vlaanderen, bezorgt u ons persoonsgegevens van deze leerders. Het NEC Vlaanderen gebruikt deze gegevens voor het aanmaken van de Europassen-Mobiliteit. Het NEC Vlaanderen speelt een beperkt aantal van deze gegevens ook anoniem door aan de Europese Commissie om haar in staat te stellen de Europass-Mobiliteit op te volgen. U zelf bezorgt persoonlijke gegevens van uw leerders aan uw partner in het buitenland, wanneer u hen de Europassen-Mobiliteit van uw leerders doorstuurt zodat zij deel 5.a. of 5.b. kunnen invullen.

Op grond van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens dient u uw leerders hiervan op de hoogte te brengen vooraleer u voor hen een Europass-Mobiliteit aanvraagt. U moet hen duidelijk informeren welke persoonlijke gegevens u aan wie bezorgt en met welke doeleinden. U moet de leerders voor wie u een Europass-Mobiliteit aanvraagt bovendien een document laten tekenen waarin zij zich daarmee akkoord verklaren.