Het document

Wat is het?
De Europass-Mobiliteit registreert de vaardigheden en competenties die zijn verworven tijdens een leerervaring/stage in het buitenland of in de Belgische Franstalige Gemeenschap. Deze ervaring kan bijvoorbeeld een stage bij een bedrijf of organisatie zijn, of een academisch semester als onderdeel van een uitwisselingsprogramma.

Voor wie is het?
De Europass Mobiliteit is bestemd voor iedereen die een leerervaring of stage heeft gemaakt, onafhankelijk van de leeftijd en het opleidingsniveau van deze persoon.

Wat staat er in de Europass Mobiliteit?
In het document staat onder andere de volgende informatie:
• de organisatie die of het bedrijf dat het uitgeeft
• de ontvangende partner
• een beschrijving van de ervaring
• een beschrijving van de verworven vaardigheden en competenties.
Onderaan deze pagina kunt u een voorbeeld van een Europass Mobiliteit downloaden.

Waarvoor is het?
• Europass geeft een meerwaarde aan je buitenlands project door het doel en de uitkomsten van je buitenlandse leerervaring/stage te documenteren.
• Op het gebied van rekrutering helpt de Europass-Mobiliteit organisaties en toelatingscentra individuen te vinden die zich onderscheiden van de massa. Verder krijgen selectie verantwoordelijken ook een heel goed beeld van wat de buitenlandse ervaring van de kandidaat precies inhield.
• Het helpt andere organisaties de individuele leerprestaties van je deelnemers beter te herkennen.